Čovjek i Bog

Steffen je odrastao kao Jehovin svjedok. Strah i prisila...
Nasilje je vladalo životom Helme Bielfeld dok je bila dijete...