Čovjek i Bog

Kurt Meimer je bio uspješan poslovni čovjek. A onda je prodao sve...
Steffen je odrastao kao Jehovin svjedok. Strah i prisila...
Nasilje je vladalo životom Helme Bielfeld dok je bila dijete...