Čovjek i Bog

Josef Müller je bio uspješan porezni i investicijski savjetnik. No zbog pohlepe....
Kurt Meimer je bio uspješan poslovni čovjek. A onda je prodao sve...
Steffen je odrastao kao Jehovin svjedok. Strah i prisila...
Nasilje je vladalo životom Helme Bielfeld dok je bila dijete...