Čovjek i Bog

Stephan Berg je počeo kao sitni kriminalac s auto provalama...
Josef Müller je pronevjerio milijune Eura...
Josef Müller je bio uspješan porezni i investicijski savjetnik. No zbog pohlepe....
Kurt Meimer je bio uspješan poslovni čovjek. A onda je prodao sve...
Steffen je odrastao kao Jehovin svjedok. Strah i prisila...
Nasilje je vladalo životom Helme Bielfeld dok je bila dijete...