Bijesan na Boga

Josef Rihm je imao samo 14 godina kad mu je umro stariji brat. Urzo nakon toga si je majka oduzela život. Josef Rihm je očajan i bijesan na Boga. Kako je to mogao dopustiti? Stoga nije htio imati nikakvog posla s Bogom i upustio se u kriminal. Što je dalje bilo s Josefom pogledajte u ovoj emisiji.