Bio sam sektaško dijete

Steffen je odrastao kao Jehovin svjedok. Strah i prisila obilježavali su njegov život od 6. godine. Kada mu je bilo 14. god. morao je propovijedati kraj svijeta. Kako ga je to obilježilo i što danas kaže o svemu tome pogledajte u ovoj epizodi pod nazivom Bio sam sektaško dijete.