Bože, kakav si?

Važno je da ima novca, brzih auta, lijepih žena i super zabave. Jedne se večeri Michael Sagman
već veselio kako će uroniti u noćni život. No, netko ga je nazvao. Umjesto na ludom provodu,
završio je na bogoštovlju u jednoj crkvi. Sada kaže da je 29 godina bio mrtav, a danas živi.
Što se to dogodilo s Michaelom pogledajte u ovoj emisiji.