Čemu živim?

Čemu živim? Koji je smisao postojanja?
Većina ljudi si jednom postavi ta pitanja. Kurt Sabathil se još kao mladić bavio tim pitanjima. Je li sve besmisleno ili postoji viši cilj, neka božanska sila? Odgovore je tražio u meditaciji, filozofijama, drogama i ezoteriji.
Što je pronašao? To je ispričao u ovoj epizodi Otvorenog neba pod nazivom „Čemu živim?”.