Gdje da pronađem dobro?

Klaus vjeruje u dobro u čovjeku a posebno u to da je on dobar. No nakon nekog vremena je shvatio da nije dobar prema svojoj djevojci.
Zaključio je: Ako dobro nije u meni, onda mora biti negdje izvan mene. Tako je krenuo u potragu za dobrom. Što je pronašao?
O tome govori u ovoj interesantnoj epizodi pod nazivom „Gdje da pronađem dobro?“