Mislio sam da je Bog drugačiji

Kao dijete ukrajinskih emigranata, Paul Serbin je doživio mnogo odbacivanja. Partijanje, droge, alkohol, seks, krađe i tučnjave davali su njemu i njegovom društvu osjećaj da dobivaju priznanje. To je trajalo sve dok nije osjetio da mu kroz snove govori Bog. Mislio sam da je Bog drugačiji, tema je ove epizode Otvorenog neba.