Poput sablasti

Godinama je život ilustratora Ralph Möllera bio uspješan. Posao mu je zanimljiv i dobro zarađuje. Crpio je snagu kroz jogu.

Ali iznenada je dobio je tajanstvenu bolest i ni jedan liječnik mu nije mogao pomoći. Zdravstveno stanje mu se toliko pogoršalo da više nije mogao raditi a i brak je zapao u krizu.

Javljaju se stara pitanja o smislu života i on ponovno počinje tragati za odgovorom. U toj situaciji mu je žena rekla: „Hajde pomoli se Bogu.“ Što je dalje bilo s Ralphom pogledajte u ovoj interesantnoj epizodi pod nazivom „Poput sablasti“