Raditi i umrijeti

Stefanie Liehr je tražila smisao života. Otac joj je rekao da je smisao života raditi i umrijeti. Stefanie se nije mogla pomiriti s tim. Crkva joj također nije pomogla naći odgovor na ovo pitanje. Stefanie se pridružuje pnakerima i ulazi u svijet droge. Ubrzo shvaća da ni tu ne nalzai odgovore na pitanje smisla života, no ne može se sama izvući iz ovisnosti o drogi. Što je dalje bilo sa Stefanie gledajte u emisiji pod nazivom „Raditi i umrijeti?“.