Zaokret prema životu

Mexx Koch je još kao tinejdžer krenuo krivim stazama. Partijanje, alkohol i droge sve su ga dublje uvlačili u ovisnost i kriminal. Mnogo se puta pokušao osloboditi. Često se borio za preživljavanje. Kad je gledao kako mu umire prijateljica, prvi je put zavapio Bogu. Zaokret prema životu, naziv je teme ove epizode Otvorenog neba.